Porkkalan Oppaat ry, Porkala Guider rf fick nya auktoriserade guider 2004, 2011 och 2019.

Fyra av guiderna blev också Helsingfors guider 2014.- 2015 samt tre 2019-2020.