Porkkalan Oppaat ry, Porkala Guider rf sai uusia auktorisoituja oppaita 2004, 2011 ja 2019.