Styrelsen för 2019

ordförande Margareta Hägg
viceordförande Berndt Gottberg
sekreterare  
kassör Camilla Laiho
medlem Sonja Bäckman
suppleant

Leena Holm

Medlemmar

Föreningen har för närvarande 23 auktoriserade guider samt även andra medlemmar.